Det här får du:

Upphandling24 ges ut av PMP Public Media Partner AB, vi driver också Anbud24 och Inköp24 | Ansvarig utgivare: Niclas Söderlund | Postadress: Upphandling24, 106 78 Stockholm | Besöksadress: Magnus Ladulåsgatan 65, Stockholm | Telefon växel: 08-453 60 00

Det finns många och starka åsikter om det är möjligt att använda mellanhänder och mäklare för inköp av varor och tjänster. Förespråkare hävdar att användandet av mäklartjänsten är förenlig med upphandlingslagstiftningen och att den bl.a. leder till mer kvalitativa val av den produkt eller tjänst som avropas, lägre priser och att fenomenet bidrar till att små och medelstora företags möjligheter att sälja till offentlig sektor ökar.

Motståndare, som menar att det inte är förenligt med upphandlingslagstiftningen, hävdar tvärtom att det är ett konstlat upplägg som bl.a. leder till konkurrensbegränsningar, bristande transparens och ökad risk för korruption. Det är aldrig rätt att peka ut en produkt eller tjänst i samband med avrop! Förfarandet är i strid med LOU och hur ramavtal får nyttjas. 

Upphandlingsmyndigheten har tillsammans med Konkurrensverket utrett hur mellanhänder, exempelvis konsultmäklare, ska tillämpas inom offentlig upphandling. Hur bör upphandlingar paketeras för att följa regelverket? Vilka risker tar upphandlande myndigheter vid upphandlingar av konsultmäklare? Vad finns det för incitament att använda mellanhänder, och hur har andra gjort? Hur ska dessa avtal utvärderas och prissättas?

Program för dagen:

11:30 - 12:00 Registrering
12:00 - 13:00 Lunch och mingel
13:00 - 13:45 – Redovisning av rapporten om mellanhänder
13:45 - 14:30 – Debatt om mellanhänder 
14:30 - 15:00 – Paus och fika
15:00 - 15:30 – Så bör upphandling av mellanhänder genomföras
15:30 - 16:00 Diskussion om mellanhänder i mindre grupper

Talare:

Ulrika Sjöholm, upphandlingsjurist, Upphandlingsmyndigheten
Ann Fryksdahl, enhetschef, enheten för upphandlingstillsyn på Konkurrensverket
Caj Nilsson, Sales Executive/Bid Manager, eWork
Björn Bergström, Senior associate , Ramberg Advokater
Anders Persson, näringspolitisk chef. Svenska Teknik&Designföretagen

Dagen modereras av Amar Al-Djaber, upphandlingskonsult

Du får möjlighet att ställa frågor direkt till panelen eller via sms. 

Datum: 17 maj 2017
Tid: 11.30 - 16.00
Plats: Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamnen 8, Stockholm

Mellanhänder och konsultmäklare

Nu kan du anmäla dig till Upphandling24 Professionals första nätverksträff den 17 maj 2017 på Grand Hôtel i Stockholm.