Det här får du:

Upphandling24 ges ut av PMP Public Media Partner AB, vi driver också Anbud24 och Inköp24 | Ansvarig utgivare: Niclas Söderlund | Postadress: Upphandling24, 106 78 Stockholm | Besöksadress: Magnus Ladulåsgatan 65, Stockholm | Telefon växel: 08-453 60 00

Varmt välkommen till Upphandling24 Professionals andra nätverksträff den 5 oktober på Scandic Continental. Dagens program hittar du längre ner på sidan. Eftermiddagens föredrag är:

Föredrag 1: Rättelse av fel, förtydligande och 
komplettering av anbud (Artikel 56.3 samt 4 kap. 9 § LOU)

Kompletteringsrätten har ändrats i nya direktivet och nya LOU. Av direktivet framgår att upphandlande myndighet får efterfråga saknade dokument. Vidar framgår att myndigheter får förtydliga eller färdigställa information som lämnas i ett anbud. Skrivningen har uppfattats av vissa som en långtgående möjlighet att kunna läka brister i ett lämnat anbud. Andra tolkar att det inte är möjligt att tillämpa artikeln med anledning att den förutsätter att kompletteringar ska göras i full överensstämmelse med principen om likabehandling. Att LOU har utformats med andra begrepp skapar ännu mer förvirring för hur regelverket ska tillämpas. Hör båda sidor argumentera för sin sak och få tips om hur kompletteringsrätten kan tillämpas i praktiken.

Erik Edström, biträdande jurist, Bokwall Rislund Advokatbyrå. 

Föredrag 2: Tilldelningsbeslut och individuella rapporter 
enligt nya LOU/LUF (12 kap. 11-16 §§ LOU)

Hur bör upphandlande myndigheter utforma sitt beslut och vilken information ska ingå i tilldelningsbeslut? Individuella rapporter är ett nytt begrepp i LOU – hur ska dessa utformas och vilka uppgifter måste dokumenteras i en upphandling? Vad är skillnaden mellan tilldelningsbeslut och en underrättelse?

Ia Magnusson, jurist på Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning med fokus på upphandlingsjuridik.


Program

11:00: 
Registrering

11:30: Lunch 

12:30: Dagens moderator Amar Al-Djaber inleder nätverksträffen

12:35: Föredrag 1 – Kompletteringsrätten i nya LOU/LUF
Erik Edström, biträdande jurist, Bokwall Rislund Advokatbyrå

13:15: Diskussion i mindre grupper, gruppövningar och redovisning

14:00: 
Paus och fika

14:30: Föredrag 2 – Tilldelningsbeslut och individuella rapporter enligt nya LOU/LUF 
Ia Magnusson, jurist på Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning med fokus på upphandlingsjuridik

15:00: Diskussion i mindre grupper


Praktisk information

Dag: 5 oktober 2017
Tid: 11:00-15:30
Plats: Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm KARTA


 

Kompletteringsrätten, tilldelningsbeslut och individuella rapporter enligt nya LOU

Amar Al-Djaber, upphandlingskonsult,
är dagens moderator.