Skicka!

Du kan läsa fullständiga villkor och policy för personuppgifter här.

Fyll i dina uppgifter här!

Det här får du:

Upphandling24 ges ut av PMP Public Media Partner AB, vi driver också Anbud24 och Inköp24 | Ansvarig utgivare: Niclas Söderlund | Postadress: Upphandling24, 106 78 Stockholm | Besöksadress: Magnus Ladulåsgatan 65, Stockholm | Telefon växel: 08-453 60 00

Upphandling24 Professional: nätverket för upphandlare

Det här får du:

Nätverksträffar
Fyra nätverksträffar per år där en eller flera experter föreläser om ett aktuellt ämne. Träffarna hålls i Stockholm.

Senaste nytt inom juridiken och gratis rådgivning
Tillgång till en nätverksgrupp som modereras av oss. Möjlighet att ställa frågor till jurister, kravställare och andra upphandlare samt gratis rådgivning.

Rabatt på våra konferenser
Tjugo procents rabatt på valfri konferens arrangerad av Upphandling24. 
Se alternativen här.

Nyhetsbrev
Kvartalsvis nyhetsbrev exklusivt för medlemmar i nätverket.

Lyckade affärer
Ta del av dina kollegors bästa råd och lär dig av deras misstag på nätverksträffarna.

Vårens nätverksträffar:

Träff 1 – Mellanhänder och konsultmäklare
Upphandlingsmyndigheten har tillsammans med Konkurrensverket utrett hur mellanhänder, exempelvis konsultmäklare, ska tillämpas inom offentlig upphandling. Hur bör upphandlingar paketeras för att följa regelverket? Vilka risker tar upphandlande myndigheter vid upphandlingar av konsultmäklare? Vad finns det för incitament att använda mellanhänder, och hur har andra gjort? Detta och mycket annat diskuteras på träffen. 

Träff 2 – Nya LOU
Vad innebär den nya lagstiftningen i praktiken? Hur bör du anpassa ditt förfrågningsunderlag till ändringar i nya lagen? Du får konkreta tips och praktiska verktyg för att underlätta ditt upphandlingsarbete.
 

 

Nu startar Upphandling24 ett nätverk för upphandlare. Upphandling24 Professional är till för dig som vill utvecklas i din yrkesroll och göra ännu bättre upphandlingar.  

I medlemskapet ingår fyra nätverksträffar per år där en eller flera experter föreläser om ett aktuellt ämne. På nätverksträffarna kan du ställa frågor och diskutera problem och lösningar med både experter och med andra upphandlare som stöter på liknande problem i vardagen. Utöver nätverksträffarna får du gratis juridisk rådgivning och rabatt på alla våra konferenser. 

Syftet med rådgivningen är att erbjuda juridiskt stöd i samband med nätverksmötena och kopplat till de frågeställningar som behandlas under nätverksträffarna. Uppkommer frågor som inte besvaras under nätverksträffarna så kommer dessa att besvaras i efterhand av vår expertpanel bestående av jurister och advokater eller av de talare som deltagit i respektive nätverk. 

Syftet med nätverket är vidare att skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och nätverkande utanför de fysiska träffarna. Vår förhoppning är att deltagarna kommer kunna besvara varandras frågeställningar, dela med sig av tidigare erfarenhet och praktiska fall som kommer andra deltagarna till nytta.

Pris: 4 995 kr för ett helår.

Fix the following errors:
Hide