Skicka!

Bli medlem genom att fylla i formuläret nedan.

Du kan läsa fullständiga villkor och policy 
för personuppgifter här.

Det här får du:

Upphandling24 ges ut av PMP Public Media Partner AB, vi driver också Anbud24 och Inköp24 | Ansvarig utgivare: Niclas Söderlund | Postadress: Upphandling24, 106 78 Stockholm | Besöksadress: Magnus Ladulåsgatan 65, Stockholm | Telefon växel: 08-453 60 00

Upphandling24 Professional: 

nätverket för upphandlare

Nu startar Upphandling24 ett nätverk för upphandlare. Upphandling24 Professional är till för dig som vill utvecklas i din yrkesroll och göra ännu bättre upphandlingar.  

I medlemskapet ingår fyra nätverksträffar per år där en eller flera experter föreläser om ett aktuellt ämne. På nätverksträffarna kan du ställa frågor och diskutera problem och lösningar med både experter och med andra upphandlare som stöter på liknande problem i vardagen. Utöver nätverksträffarna får du gratis juridisk rådgivning och rabatt på alla våra konferenser.

Syftet med rådgivningen är att erbjuda juridiskt stöd i samband med nätverksmötena och kopplat till de frågeställningar som behandlas under nätverksträffarna. Uppkommer frågor som inte besvaras under nätverksträffarna så kommer dessa att besvaras i efterhand av vår expertpanel bestående av jurister och advokater eller av de talare som deltagit i respektive nätverk.

Syftet med nätverket är vidare att skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och nätverkande utanför de fysiska träffarna. Vår förhoppning är att deltagarna kommer kunna besvara varandras frågeställningar, dela med sig av tidigare erfarenhet och praktiska fall som kommer andra deltagarna till nytta.

Pris: 6 495 kr för ett helår ex moms.

Det här får du:

Nätverksträffar

Fyra nätverksträffar per år där en eller flera experter föreläser om ett aktuellt ämne. Träffarna hålls i Stockholm.

Senaste nytt inom juridiken och gratis rådgivning

Tillgång till en nätverksgrupp som modereras av oss. Möjlighet att ställa frågor till jurister, kravställare och andra upphandlare samt gratis rådgivning.

Rabatt på våra konferenser

Tjugo procents rabatt på valfri konferens arrangerad av Upphandling24. 

Se alternativen här.

Nyhetsbrev

Kvartalsvis nyhetsbrev exklusivt för medlemmar i nätverket.

Lyckade affärer

Ta del av dina kollegors bästa råd och lär dig av deras misstag på nätverksträffarna.

Läs om våra tidigare och kommande nätverksträffar här:

https://upphandling24.se/upphandling24-professional/

 


Fix the following errors:
Hide