Skicka!

Du kan läsa fullständiga villkor och policy för personuppgifter här.

Anmäl dig till frukostseminariet här!

Det här får du:

Upphandling24 ges ut av PMP Public Media Partner AB, vi driver också Anbud24 och Inköp24 | Ansvarig utgivare: Niclas Söderlund | Postadress: Upphandling24, 106 78 Stockholm | Besöksadress: Magnus Ladulåsgatan 65, Stockholm | Telefon växel: 08-453 60 00

Sverigeturnén kommer
till Halmstad

Frukostseminarium - 20 mars - Scandic Hallandia

Under våren ger sig Upphandling24 ut på en omfattande Sverigeturné och med oss har vi Sveriges kunnigaste advokater och upphandlingskonsulter. Nu har turen kommit till staden med så många hjärtan – Halmstad. Under en förmiddag kommer du få ta del av den allra senaste rättspraxisen och utöver nyttig information ges du också flera tillfällen att nätverka. Vi bjuder på frukost och fika. 

Tid: ca 08:00 - 11:15
Plats: Scandic Hallandia, Rådhusgatan 4, Halmstad
Pris: 495 ex moms

Program för dagen:

08.00: Registrering och frukost. Möjlighet till diskussion och nätverkande

08.30:Ny upphandlingsrättslig praxis 
Här får du en överblick av de senaste domstolsavgörandena på upphandlingsområdet. Därefter fördjupar vi oss i några särskilt intressanta avgöranden från EU-domstolen och våra nationella domstolar. Vi diskuterar vilka slutsatser som kan dras och vilka avgöranden som kan komma att få störst praktisk betydelse 
Mattias Wiklund, jur kand, och Sara Söderling, jur kand, Setterwalls

09.30: Kaffe/te och kaka. Möjlighet till diskussion och nätverkande

09.45: Utvärdering och transparens – Kan jag bli en vinnare i domstolslotteriet? 
I många upphandlingar är det inte möjligt att ange exakt vad som krävs för att en anbudsgivare ska erhålla en viss poäng i anbudsutvärderingen. Utvärderingen kanske utgår från en referensgrupps upplevelse av ett IT-systems användbarhet, eller andra ”mjuka” värden. Den rättspraxis som finns i Sverige rörande utvärderingskriterier- och modellers transparens spretar. Dessutom är svenska domstolars hållning i frågan om transparens betydligt striktare än EU-domstolens, vilket blir extra tydligt i ett nytt mål från EU-domstolen. Så hur bör vi utforma våra utvärderingskriterier för att förbättra oddsen vid en domstolsprövning? Och kommer EU-domstolens senaste avgörande i frågan få genomslag i svensk rättspraxis? 
Paula Hägg, upphandlingskonsult och upphandlingsjuridiskt ansvarig, Colligio

Förenkla upphandlingarna! 
Nu är äntligen den nya upphandlingslagstiftningen på plats. Ett av syftena med den nya lagen är att förenkla. Vad kan vi som upphandlare själva göra och vad vill vi att lagstiftaren gör? Här får du veta mer hur du som upphandlare kan agera för att förenkla för leverantörer och er själva redan nu. Dessutom kommer vi att hjälpa regeringen med den utredning som ska tillsättas för att se över de nationella bestämmelserna i upphandlingslagstiftningen genom att presentera en önskelista med våra tips om förenklingar. 
Paula Hägg, upphandlingskonsult och upphandlingsjuridiskt ansvarig, Colligio

10.45: Kaffe/te och kaka. Möjlighet till diskussion, frågor och nätverkande
 
Upphandling24 har rätten att ställa in seminariet mot full återbetalning om anmälningarna understiger 20 stycken. Frågor? Kontakta event@uh24.se.
 

Medverkar som talare på turnén:

Partners: 

Fix the following errors:
Hide