Skicka!

Du kan läsa fullständiga villkor och policy för personuppgifter här.

Anmäl dig till frukostseminariet här!

Det här får du:

Upphandling24 ges ut av PMP Public Media Partner AB, vi driver också Anbud24 och Inköp24 | Ansvarig utgivare: Niclas Söderlund | Postadress: Upphandling24, 106 78 Stockholm | Besöksadress: Magnus Ladulåsgatan 65, Stockholm | Telefon växel: 08-453 60 00

Sverigeturnén kommer 
till Karlskrona

Frukostseminarium - 21 april - Scandic Karlskrona

Under våren ger sig Upphandling24 ut på en omfattande Sverigeturné och med oss har vi Sveriges kunnigaste advokater och upphandlingskonsulter. Nu har turen kommit till världsarvsstaden Karlskrona. Under en förmiddag kommer du få ta del av den allra senaste rättspraxisen och utöver nyttig information ges du också flera tillfällen att nätverka. Vi bjuder på frukost och fika.

Tid: ca 08:00 - 11:15
Plats: Scandic Karlskrona, Skeppsgossegatan 2, Karlskroma 
Pris: 495 ex moms

Program

08.00: Registrering och frukost. Möjlighet till diskussion och nätverkande

08.30: Vilka ändringar och tillägg av kontrakt och ramavtal fåren upphandlande myndighet eller enhet göra? 
I de nya upphandlingslagarna anges vilka tillägg och ändringar av kontrakt och ramavtal en upphandlande myndighet eller enhet får göra. Det är viktigt för såväl upphandlare som leverantörer att känna till vilka ändringar och tillägg som man får göra eftersom befintliga kontrakt och ramavtal ofta behöver justeras på grund av ändrade behov eller omvärldsförhållanden. De nya reglerna är dock i flera avseenden oklara. Hannes Snellmans jurister redogör för vilka ändringar och tillägg som är tillåtna och lämnar sin syn på hur de nya reglerna bör tolkas.
Erik Gadman, advokat, och Julia Tavaststjerna, jur kand, Hannes Snellman

09.30: Kaffe/te och kaka. Möjlighet till diskussion och nätverkande

09.45: Förhandling –  hur ser de nya upphandlingsreglerna ut och vilka möjligheter ges?

Ett av målen med de nya EU-direktiven är att ge upphandlare ökade möjligheter till förhandling. Hannes Snellmans jurister berättar hur de nya upphandlingsreglerna ser ut, vilka möjligheter till förhandling som ges och vad man ska tänka på när man genomför förhandlingen.
Erik Gadman, advokat, och Julia Tavaststjerna, jur kand, Hannes Snellman

10.45: Kaffe/te och kaka. Möjlighet till diskussion, frågor och nätverkande
 
Upphandling24 har rätten att ställa in seminariet mot full återbetalning om anmälningarna understiger 20 stycken. Frågor? Kontakta event@uh24.se.
 

 

Medverkar som talare på turnén:

Partners: 

Fix the following errors:
Hide