Skicka!

Vi behandlar dina personuppgifter med respekt. Du kan läsa fullständiga villkor och policy för personuppgifter här.

Fyll i dina uppgifter nedan för att få tillgång till dokumentet

Hur säkerställs en väl utförd tjänst inom analys av Leverantörsreskontra & Avtalsefterlevnad?

Sedan 2005 har kommuner och landsting (offentlig sektor) nyttjat externa tjänster inom Leverantörsreskontra analys (Recovery Audit) samt Avtalsefterlevnad (Contract Compliance) som en extra kvalitetssäkran. Syftet är att identifiera och motverka kapitalläckage samt få bekräftelse att system och rutiner fungerar tillfredsställande. Det kapital, som en sådan analys tillför en verksamhet, utgör grund för ersättning, normalt i form av provision.

Avsändare: Refero

Upphandling24 ges ut av PMP Public Media Partner AB, vi driver också Anbud24 och Inköp24 | Ansvarig utgivare: Niclas Söderlund
Postadress: Upphandling24, 106 78 Stockholm | Besöksadress: Karlbergsvägen 77, Stockholm | Telefon växel: 08-453 60 00

Please correct the following errors: