Skicka!

Vi behandlar dina personuppgifter med respekt. Du kan läsa fullständiga villkor och policy för personuppgifter här.

Fyll i dina uppgifter nedan för att få tillgång till dokumentet

Att tänka på vid upphandling av IT-system

Att ersätta eller uppgradera hela eller delar av sitt IT-system är något som berör i princip samtliga anställda och alla verksamhetens processer. Det är ett förändringsprojekt som bör styras av och utgå ifrån verksamhetens behov och innefatta krav på mer än bara kostnad och funktionalitet.

Vi har samlat fyra framgångsfaktorer vi anser bör ligga till grund för en lyckad kravställning och upphandling av IT-system, en upphandling med användaren i fokus.

Avsändare: Advince Group AB

Upphandling24 ges ut av PMP Public Media Partner AB, vi driver också Anbud24 och Inköp24 | Ansvarig utgivare: Niclas Söderlund
Postadress: Upphandling24, 106 78 Stockholm | Besöksadress: Karlbergsvägen 77, Stockholm | Telefon växel: 08-453 60 00

Please correct the following errors: