› Skicka anmälan!

Du kan läsa fullständiga villkor och policy för personuppgifter här.

Anmäl dig till frukostseminariet här!

Det här får du:

Upphandling24 ges ut av PMP Public Media Partner AB, vi driver också Anbud24 och Inköp24 | Ansvarig utgivare: Niclas Söderlund
Postadress: Upphandling24, 106 78 Stockholm | Besöksadress: Magnus Ladulåsgatan 65, Stockholm | Telefon växel: 08-453 60 00

Sverigeturnén kommer
till Stockholm

Under hösten ger sig Upphandling24 återigen ut på en omfattande Sverigeturné och med oss har vi Sveriges kunnigaste profiler från SKL Kommentus, advokatbyråer och upphandlingskonsulter. En turné är inte komplett utan ett besök i huvudstaden Stockholm. Under en förmiddag kommer du få ta del av de allra hetaste frågorna  inom offentlig upphandling och du ges flera tillfällen att nätverka och diskutera. Vi bjuder på frukost och fika.

Datum och tid: 2 oktober 2017, ca 08:00 - 11:15
Plats: Scandic Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm
Pris: 495 kr ex moms


Program


08.00: Registrering och lättare frukost 

08.30: Att jobba strategiskt med inköp - vad innebär det?

Vi presenterar en försörjningsstrategisk modell som belyser viktiga strategiska frågeställningar för olika nivåer i verksamheten. Hur kan SKL Kommentus bidra med sin verksamhet i ert arbete och vad skapar vi för värde för er?

Eva-Lotta Löwstedt Lundell, SKL Kommentus 

08.55: Samtal runt borden 

09.10: Öka affärsnyttan med alternativa fördelningsnycklar och förvaltningsmodeller för ramavtal

En av de viktigare nyheterna i 2016 års upphandlingslagar är möjligheten att använda andra objektiva fördelningsnycklar än rangordning vid avrop från ramavtal. Detta har faktiskt redan funnits sedan 2007 års upphandlingslagar, men trots detta har rangordning av leverantörerna blivit en huvudregel. Rangordning kan ibland kan vara en lämplig fördelningsnyckel, men det är ingen hemlighet att det också kan finnas problem. Det är dags att få en bredare palett av handlingsalternativ för era ramavtalsupphandlingar.

Kristian Pedersen och Erik Olsson, Kahn Pedersen

09.35: Samtal runt borden 

09.50: Kaffepaus 

10.10: Hållbarhetskollen – en service för SKL Kommentus Inköpscentrals kunder

Hållbarhetskollen är en samordnad uppföljningsservice för kontroll av att krav på social hållbarhet som ställs i upphandlingar uppfylls. Syftet med att tillhandahålla denna service är att bidra till att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. På detta pass får du veta hur Hållbarhetskollen fungerar och vilken nytta du kan ha av resultatet. 

Peter Nohrstedt, SKL Kommentus

10.35: Samtal runt borden 

10.50: Kommer morgondagens upphandling bli enklare eller är EU på fel väg?

EU har beslutat att genomföra en fullkomlig digitalisering av offentliga upphandlingar. Visionen går bortom att endast använda digitala upphandlingsverktyg, som exempelvis ESPD. Allt handlar om att ompröva hela upphandlingsprocessen.Per Werling, upphandlingsjurist på e-Avrop, sätter ESPD i ett större sammanhang.

Per Werling, e-Avrop

Upphandling24 har rätten att ställa in seminariet mot full återbetalning om anmälningarna understiger 20 stycken. Frågor? Kontakta event@uh24.se.


Samarbetspartner: 
Fix the following errors:
Hide